icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 04 oktober 2021

Reevesluis officieel geopend door minister Barbara Visser

Minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag 4 oktober 2021 het Reevesluiscomplex officieel geopend. Een prachtig moment en daarmee een afsluiting van een gedenkwaardig project. Een van de vele projecten waarmee Van Hattum en Blankevoort, als onderdeel van VolkerWessels Infrastructuur, laat zien wat wij kunnen.

IJsseldelta waterveiliger

Sinds 2015 is er hard gewerkt om de regio IJsseldelta waterveiliger te maken. Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en Reevedam. Eerst worden nog de Roggebotsluis en de dijk aan de oostzijde van het Reevediep verwijderd.

In het nieuwe gebied hebben deze sluis en dijk namelijk geen functie meer. Daarna is het gebied klaar en kunnen het nieuw aangelegde Reevediep en de Reevesluis hun werk doen voor een waterveilige IJsseldelta. 'Het Nederlandse IJsselmeergebied is een uniek samenspel van water en land. Dat stelt hoge eisen aan de manier waarop we deze delta inrichten', zegt minister Barbara Visser. 'Ik ben trots dat ik vandaag de Reevesluis officieel heb mogen openen. Daarmee zetten we opnieuw een belangrijke stap in het werken aan waterveiligheid in de IJsseldelta.'

opening-reevesluis-minister-barbara-visser_tcm26-310244.jpg
Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat opent officieel de Reevesluis

Het Reevesluiscomplex is gereed

Het Reevesluiscomplex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. 

Het bijzondere aan dit project is dat de oorspronkelijke scope bestond uit: het ontwerpen en realiseren van keersluizen en een inlaat aan de kant van de IJssel, met schuifconstructies om het water te kunnen reguleren. Daarbij zouden de keersluizen later omgebouwd worden naar het Reevesluiscomplex met een schut- en een spuisluis middels een nieuwe aanbesteding tijdens fase 2 voor Rijkswaterstaat. In die situatie zou de schuifconstructie van de inlaat alweer overbodig worden. In  2016 is door een intensieve samenwerking tussen de bouwcombinatie Isala Delta (bestaande uit Van Hattum en Blankevoort en Boskalis) en Rijkswaterstaat, een deel van fase 2 vervroegd uitgevoerd en in één keer het juiste gebouwd: het Reevesluiscomplex met een schut- en spuisluis én een vismigratiesysteem en een statisch inlaatsysteem aan de kant van de IJssel. Naast het voordeel van ‘in één keer goed’ kan daarmee ook jaren eerder een situatie van hoogwaterveiligheid gegarandeerd worden.

Aan de oostzijde van de sluis is een kluunvoorziening over de Reevedam voor schaatsers gerealiseerd. Ook is aan de westzijde van de sluis een oversteekmogelijkheid over het land voor kanoërs aangelegd. Over de sluis loopt een looppad waar wandelaars en fietsers met de fiets aan de hand kunnen oversteken.

Duurzaamheidsmaatregelen in het project

In het totale project, en de Reevesluis in het bijzonder, hebben we naast een zo duurzaam mogelijke projecuitvoering, ook een aantal duurzaamheidsmaatregelen kunnen toepassen. Het bediengebouw van het Reevesluiscomplex is zodanig ontworpen dat deze eenvoudig afneembaar is en elders ingezet kan worden met een andere toepassing op het moment dat er niet meer lokaal bediend gaat worden. Er is betongranulaat toegepast in het onderwaterbeton en de constructievloer van de vispassage. Ook hebben we het werkeiland extra verdicht waardoor we paalfundering konden voorkomen.”

Samenwerking

In het project hebben we zeer prettig samengewerkt met opdrachtgever Rijkswaterstaat en alle betrokken partijen. Het contact met vaarwegmanagement over de afstemming met scheepvaart was intensief, maar door wederzijds begrip ook constructief. Hollandia Infra en Vialis (een VolkerWessels onderneming) zijn belangrijke partners die in het gehele traject hebben meegelopen.