icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

VolkerWessels Infra EPC CO₂-Prestatieladder

De beperking van de uitstoot van CO₂ in onze bedrijfsvoering is voor VolkerWessels Infra EPC een belangrijk doel. Vanuit onze duurzaamheidsambitie willen we in 2030 volledig CO₂-neutraal zijn. De productie van asfalt zorgt voor een grote emissie van koolstofdioxide, maar ook ons materieel en onze kantoren zijn een bron van de uitstoot van CO₂.

Duurzaamheid als kernwaarde

Duurzaamheid is één van de 3 kernwaarden van VolkerWessels en wij voeren een actief beleid om de CO2-uitstoot te verminderen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over het CO2-reductiebeleid van de activiteiten die vallen onder VolkerWessels Infra EPC.

 

CO₂-reductie

VolkerWessels Infra EPC is continu bezig om de CO2-emissie verder te verlagen. Hierbij richten we ons onder andere op de inkoop van groene stroom, vergroenen van het leasewagen- en materieelpark, vergroten van de efficiency van onze asfaltcentrales, efficiënte uitvoeringsmethoden en het stimuleren van hergebruik van materialen. In het CO2-besparingsplan is voor de verschillende categorieën (en per scope) weergegeven welke maatregelen worden ingezet.

 

CO₂-transparantie

Goede communicatie, zowel intern als extern, over ons energiebeleid, onze reductiedoelstellingen en onze initiatieven draagt bij aan de bewustwording van de noodzaak om te besparen op energieverbruik. Dit is goed voor het milieu, goed voor VolkerWessels Infra EPC en goed voor onze omgeving.

De openheid en transparantie door structurele communicatie past in ons beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wij delen graag de resultaten van onze inspanningen op dit gebied. De communicatie verloopt gestructureerd op basis van een CO2-communicatieplan. In dit plan is onze communicatiekalender en een stakeholdersanalyse te vinden.

CO₂-participatie

Om het energieverbruik binnen onze bedrijven maar ook binnen de sector te verminderen, werken wij aan verschillende initiatieven. Dat betreft niet alleen eigen product- en procesontwikkelingen, maar ook activiteiten in samenwerking met zusterbedrijven, branchegenoten, leveranciers, overheden, brancheorganisaties en NGO's. Een voorbeeld hiervan is actieve deelname aan Het Convenant Klimaatadaptief Bouwen