Zoeken
De Toekomstmakers - thumbnail campagnevideo

Expertises

Samenwerken met onze opdrachtgevers aan een betrouwbare, vitale en duurzame infrastructuur in Nederland.

Wij zijn een toonaangevende technologiegedreven specialist in de infrasector. Wij richten ons op nieuwbouw, onderhoud en renovatie van spoor-, weg- en waterinfrastructuur. Vanuit vakmanschap en met passie en trots werken wij samen met onze opdrachtgevers aan een betrouwbare, vitale en duurzame infrastructuur in Nederland. Zo maken we Nederland sterker, beter en mooier voor huidige én toekomstige generaties!

Roseknoop 5

Wegenbouw

Nederland bereikbaar houden, nu en in de toekomst. In de komende jaren worden nieuwe wegen aangelegd en bestaande wegen verbeterd. Plekken waar de verkeersveiligheid verbeterd moet worden en fileknelpunten worden aangepakt, op drukke wegen zijn extra rijstroken nodig om de economie verder te versterken.

Lees meer
Asset Insight - ProRail

Spoorbouw

In de markt zien wij een forse toename van het spoorgebruik in Nederland. Ook het openbaar vervoer binnen de Randstad neemt toe. Bovendien wordt op het gebied van bruggen en sluizen veel renovatie- en onderhoudswerk uitgevoerd. VolkerRail is bij uitstek de partij om met onze expertise de juiste invulling aan deze ontwikkelingen te geven.

Lees meer
Aquaduct invaren en afzinken Leeuwarden

Waterbouw

Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel en grote rivieren stromen dwars door ons land. Dat maakt ons land kwetsbaar voor overstromingen. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging krijgen we in de toekomst steeds vaker te maken met hogere waterstanden. Wij staan voor droge voeten en schoon water en helpen onze opdrachtgevers waterveiligheid te garanderen, het waterpeil op niveau te houden en behoud van een goede waterkwaliteit.

Lees meer
Asset Management Schiphol

Asset Management

Zorg dragen voor een waardevol bezit van de opdrachtgever. Onderhoud op de juiste plek, op het juiste moment. Met als doel: optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid tegen de laagste kosten over de gehele levenscyclus. Dat is Asset Management. En dat is meer dan onderhoud alleen. De Nederlandse infrastructuur zit aan de grenzen van zijn belastbaarheid. Steeds verder uitbreiden kan niet en dus zullen we toe moeten naar een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare assets.

Lees meer
170622 bouwkuip in de Binckhort fotograaf Jurriaan Brobbel.jpg

Integrale projecten

Door een duidelijke aansturing en beheersing realiseren wij grote, complexe, integrale projecten op voorspelbare wijze. De samenwerking tussen de verschillende werkmaatschappijen binnen VolkerWessels is daarin de sturende en verbindende factor. 

Lees meer
Materieel VolkerRail

Materieeldienst

VolkerWessels heeft een eigen materieel- en onderhoudsdienst die de bedrijven al ontzorgen vanaf de tenderfase van een project. Met advies en maatwerkoplossingen ten behoeve van verhuur van infra- & bouwmaterieel, het leveren van materieel gerelateerde diensten en het delen van kennis op materieelgebied. Verduurzaming door onder meer elektrificatie van materieel is een belangrijk speerpunt. 

Lees meer
VRI_Amsterdam_

Mobility management

De toegenomen complexiteit van onze samenleving zorgt er voor dat het steeds lastiger is om fysieke infrastructuur aan te leggen of uit te breiden. Het belang van slimme mobiliteitsconcepten die verkeersstromen optimaliseren, met behoud van leefomgeving, wordt alleen maar groter. Als de infrastructuur niet kan worden uitgebreid, moet de huidige infrastructuur beter worden benut.

Lees meer