Zoeken
Roseknoop 5

Wij creëren letterlijk betere verbinding

Het netwerk aan (water)wegen inclusief infrastructurele kunstwerken zoals bruggen, tunnels en sluizen, vormt in Nederland de infrastructurele verbinding. VolkerWessels Infrastructuur is marktleider in wegenbouw en heeft jarenlange staat van dienst in het succesvol organiseren en aansturen van integrale projecten en tenders op het gebied van wegenbouw inclusief infrastructurele kunstwerken. Wij brengen de benodigde technische knowhow samen, managen en maken interfaces inzichtelijk, realiseren een bouwbaar ontwerp en een betrouwbare uitvoeringsplanning van start tot eindproduct, en dus ook de tijdelijke faseringen. 

Wij zetten onze ervaring en expertise in voor de uitdagingen van deze tijd: Nederland bereikbaar houden. Met passie en trots werken wij aan een betrouwbare, vitale en duurzame infrastructuur in Nederland. En maken we Nederland sterker, beter en mooier voor de huidige en voor toekomstige generaties. 

 

Duurzaam asfalt 

De meeste snelwegen, provinciale wegen en wegen binnen de bebouwde kom zijn gemaakt van asfalt. Maar ook fietspaden, bedrijfsterreinen en landingsbanen op luchthavens. Wij ontwerpen, realiseren, reconstrueren, bouwen, beheren en onderhouden wegen en zijn in heel Nederland actief. 

Het is onze ambitie om in 2030 emissievrij te zijn. Onderdeel van deze ambitie is het op grote schaal produceren van circulair asfalt. Om onze duurzaamheidsambities te behalen investeren wij in de best beschikbare technologieën om zo duurzaam mogelijk asfalt te kunnen produceren. Hiermee is het mogelijk om 100% circulair asfalt te produceren op een lage temperatuur binnen de emissienormen.

 

KWS, onze specialist in weg- en waterbouw

KWS is marktleider in de wegenbouw en productie van asfalt. Ook de waterbouw is een traditionele thuismarkt van KWS. KWS ontwerpt, realiseert, reconstrueert, beheert en onderhoudt wegen en dijken. Bovendien zet KWS zijn expertise in bij (het bouwrijp maken van) bedrijfsterreinen, datacenters en windparken.  

Ga naar KWS

Gerelateerde projecten