Zoeken
_DSC4647 2.jpg

Renovatie Galecopperbrug

De op één na drukst bereden brug in Nederland

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor renovatie, versterking en verhoging van de Galecopperbrug over het  Amsterdam-Rijnkanaal gegund aan de bouwcombinatie Galecom Vof. De Galecopperbrug ligt in de A12 vlak bij verkeersknooppunt Oudenrijn en is de op één na drukst bereden brug in Nederland. Het druk bevaren Amsterdam-Rijnkanaal is voor de grotere binnenvaart de enige vaarweg tussen Amsterdam/Noord-Nederland en de Lek en de Waal (Rotterdam en Duitsland). De Galecopperbrug is 327 meter lang en bestaat uit twee stalen tuibruggen met elk 5 rijstroken.

[130604] Zijaanzicht Galecopperbrug.jpg

Versterken en verhogen: een technische uitdaging

De Galecopperbrug zit aan de grens van zijn maximale belasting, momenteel geldt er een verbod voor vrachtverkeer van meer dan 150 ton. Door vermoeiing in het stalen rijdek is de brug aan groot onderhoud en versterking toe. Bovendien wil Rijkswaterstaat dat de brug na renovatie weer 30 jaar mee kan. De brug wordt in het midden circa 70 cm verhoogd. Dit is onderdeel van de versterking en zorgt er eveneens voor dat de doorvaart op Rijnvaarthoogte komt. Dit maakt 4-laagse containervaart mogelijk.

De belangrijkste en technisch lastigste onderdelen voor de versterking vormen vier stalen voorspanliggers, dit zijn stalen kokers over de gehele breedte van het Amsterdam-Rijnkanaal, die aan de brug worden gekoppeld. Deze vier liggers krijgen elk een eigen fundering die losstaat van de bestaande brugfunderingen. De voorspanliggers worden gebouwd bij Mercon en Hollandia. Ze komen in drie delen per ligger over water naar de brug. In totaal gaat het om een transport van 12 delen van circa 100 ton staal. Het plaatsen en lassen van de liggers gebeurt grotendeels vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal en levert de nodige hinder voor de scheepvaart op. Naast stremmingen zullen er ook perioden met hoogtebeperking zijn, voor een groot deel van de scheepvaart (o.a. riviercruisers, duwvaart, olietankers, containervaart) is dit even belemmerend als een stremming.

Het asfalt wegdek wordt, na reparatie van het stalen dek, vervangen door Hoge Sterkte Beton (HSB) met een slijtlaag. Hier wordt in een periode van 2x4 maanden per brug aan gewerkt, waarbij de A12 gedurende deze een capaciteitsreductie zal hebben van circa 30%.

_DSC4628 2.jpg

Hinder minimaliseren

Elke capaciteitsvermindering of afsluiting/stremming van de A12 of het Amsterdam-Rijnkanaal heeft grote gevolgen. Daarom heeft Rijkswaterstaat bij de aanbesteding van dit project de nadruk gelegd op het minimaliseren van de hinder en het voorkomen van uitloop van werkzaamheden. Bouwcombinatie Galecom is erin geslaagd om de duur van de hinder behoorlijk te beperken door optimalisatie van werkmethoden en planning. Daarnaast moet een beheerst proces zorgen voor maximale zekerheid over de uitvoering. Betrouwbaarheid is essentieel om weg- en vaarweggebruikers en de omgeving juist te kunnen infomeren.

_DSC4644 2.jpg

"No surprises, no changes"

De bouwcombinatie Galecom zet met zijn partners in op realisatie van dit complexe en omvangrijke project volgens planning en binnen budget. Het belang dat de combinatie hecht aan een nauwe samenwerking met de opdrachtgever komt onder meer tot uiting in de gezamenlijke huisvesting met het projectteam van Rijkswaterstaat.

Alle werkzaamheden met invloed op de kwaliteit, veiligheid en hinder wil de combinatie in een keer goed uitvoeren. Zorgvuldige voorbereiding moet veranderingen tijdens de uitvoering voorkomen. Daarbij horen ook draaiboeken voor onvoorziene situaties zodat opdrachtgever en bouwer niet verrast worden ("no surprises"). Door te bouwen zoals in de voorbereiding is vastgelegd zijn er in principe geen veranderingen ("no changes"). Galecom is dan ook aan deze uitdaging begonnen met het motto: "No surpises, no changes".