Zoeken
-® Marina Kemp - VisserSmit Hanab - Geleen 012.jpg

Onze veiligheidsagenda

Bij VolkerWessels werken we veilig of we werken niet! Daarom is samen met de ondernemingen - waaronder ook VolkerWessels Infrastructuur -  voor 2021-2023 de veiligheidagenda vastgesteld. Tijdens deze periode werken we samen aan de verbetering van de volgende uitgangspunten:

  • Bij VolkerWessels beleven we veiligheid intrinsiek door inzet van het WAVE-programma en hanteren we het WAVE-programma ter verandering van ons (veiligheid)gedrag.
  • We werken aan een stevige (proactieve) veiligheidscultuur in onze ondernemingen, projecten en onze supply chain.
  • We verbeteren onze veiligheidsprestaties op basis van analyses.
  • We ontwikkelen een WAVE-platform met digitale toepassingen die de efficiency vergroot en administratieve handelingen beperkt.
  • We creëren op kennisgebied een level playing field door het inzetten van reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen veiligheidsopleidingen. 
  • We leren continu van (bijna)ongevallen en best-practises.

De training Brain Based Safety (BBS) is één van de initatieven van onze veiligheidsagenda. Bekijk hier de animaties over de verschillende 'kronkels'.

Het WAVE-programma

Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. Dat willen we toch allemaal? Daarom hanteren we bij alle ondernemingen van VolkerWessels het Veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst! Een pakket veiligheidsregels en -waarden die we met elkaar hanteren en naleven. Want hoewel veiligheid in ons DNA zit en we ons vaak wel bewust zijn van de gevaren in ons werk, houden deze regels en waarden ons alert. Bij VolkerWessels nemen we namelijk geen onaanvaardbare risico's. We werken veilig of we werken niet! Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. 

Om ons WAVE-programma meer kracht bij te zetten, hebben we een video-animatie gemaakt die kort en krachtig laat zien waar het WAVE-programma van VolkerWessels voor staat.

-® Marina Kemp - VolkerRail - website 036.jpg

Voor wie is het?

WAVE is voor iedereen… We zijn namelijk niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid, maar ook voor die van directe collega's en onderaannemers of leveranciers waar we mee samenwerken. We letten op elkaar en durven elkaar aan te spreken als we niet veilig genoeg werken. Veilig werken doen we samen!

We gaan ervan uit dat iedereen die voor ons werkt zich houdt aan de veiligheidsregels en daarmee gevaarlijke situaties of zelfs ongevallen voorkomt. Om te waarborgen dat de veiligheidsregels correct worden nageleefd is er een handhavingsbeleid opgesteld voor eigen medewerkers en voor onderaannemers en inleners.

Veiligheidsregels

Onze veiligheidswaarden

Consequent: 
Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
Verantwoordelijk: 
Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
Leerbereid
Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
Open
Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
Actie
Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
Respect: 
Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
Eerlijk: 
Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen

Veiligheidsregels VolkerWessels.JPG

De branche

Veiligheidsdag
Sinds 2017 heeft VolkerWessels zich aangesloten bij de Nationale Veiligheidsdag van de bouwbranche ‘Bewust Veilig’. Een dag met een wisselend thema op initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie, waarbij we we samen met de branche en onze ondernemingen aandacht hebben voor veiligheid.

Veiligheidsdag.png

De Governance Code Veiligheid in de Bouw

Sinds 2014 is VolkerWessels één van de initiatiefnemers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. De initiatiefnemers van deze code hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, thema's benoemd, afspraken gemaakt en acties geïnitieerd. Bij de uitwerking wordt de hele bouwketen betrokken. Met concrete afspraken en acties zijn sinds de oprichting quick wins behaald en structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen geïnitieerd. Kijk hier voor meer informatie.

Zie je mij, zie ik jou

Bestuurders en andere weggebruikers die elkaar niet goed zien vergroten de kans op ongevallen. De opvallende sticker ‘Zie je mij, zie ik jou’, maakt weggebruikers er op alert dat ze zich zichtbaar moeten opstellen. De sticker is onder andere geschikt voor vrachtwagens, rupshijskranen, laadschoppen, graafmachines, walsen, tractoren, sidebooms, lastdumpers en heftrucks. Stickers bestellen voor je materieel? Vul dan het aanvraagformulier in

Gerelateerde projecten