icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 14 oktober 2022

VolkerWessels Infrastructuur organiseert themaweek rondom biodiversiteit

Van 31 oktober t/m 6 november 2022 vindt de tweede editie van de Nationale Klimaatweek plaats. Een week waarin burgers, bedrijven en overheden uit het hele land de handen ineenslaan om te laten zien wat er in Nederland moet gebeuren om de klimaatdoelen van 2030 te halen. VolkerWessels Infrastructuur sluit hierop aan door in dezelfde week een aantal kennissessies te organiseren rondom het thema klimaat en biodiversiteit.

De sessies zijn bedoeld voor in- en externe stakeholders, waaronder opdrachtgevers, ketenpartners en kennisinstellingen. In de maatschappelijke discussie is het vaak lastig om biodiversiteit te concretiseren. Maar zonder aandacht voor biodiversiteit kunnen wij als maatschappij en als sector onze klimaatdoelen niet realiseren. In deze week willen wij biodiversiteit een duidelijke plek geven binnen het klimaatbeleid in de infrasector en met elkaar concrete acties te definiëren die direct leiden tot het vergroten van de biodiversiteit.

 

 

Klimaat & Biodiversiteit

VolkerWessels heeft recent de ambitie uitgesproken om in 2030 volledig emissievrij te zijn, waarmee we aansluiten bij de klimaatdoelstellingen van Parijs. Voor een groot deel kunnen en gaan we dat zelf realiseren, maar voor het overige deel hebben we ook anderen nodig. De ambities reiken echter verder dan het reduceren van emissies en omvat ook biodiversiteit, een thema dat nauw verbonden is met het klimaat. Een gezond en gebalanceerd ecosysteem heeft immers een positieve invloed op het klimaat. Door de natuur te beschermen en ecosystemen te herstellen, zorgen we ervoor dat zij minder kwetsbaar zijn en meer weerstand kunnen bieden. Tegelijkertijd tast klimaatverandering het ecosysteem in negatieve zin aan: natuur verdwijnt.  

Met een themaweek die volledig in het teken staat van klimaat en biodiversiteit, wil VolkerWessels een boost geven klimaat- en biodiversiteitsmaatregelen die snel in de praktijk kunnen worden gebracht. In een serie inspirerende sessies wordt het thema van verschillende kanten belicht. Naast praktijkvoorbeelden uit VolkerWessels infraprojecten gaan we met diverse experts in gesprek, wie dit zijn lees je in onderstaand programma. 

Programma klimaat- en biodiversiteitsweek

Maandag 31 oktober 12.00 – 13.00 uur  
Thema: Winnen met Biodiversiteit – Waar gaan we mee aan de slag?  

Bewustwording, winnen met biodiversiteit, waar liggen de kansen, hoe gaan we deze pakken? 

Paneldiscussie geleid door Sophie vanHoytema en side kick Christine Wortmann met o.a.: 

 • Naturalis – Prof. Dr. Koos Biesmeijer, Wetenschappelijk Directeur  
 • Impact Economy Foundation/BNR Koplopers – Werner Schouten, Directeur  
 • KWS – Max Moerke, Operationeel Directeur  
 • VolkerWessels – Cees de Wijs, CEO VolkerWessels Infrastructuur/lid RvB VolkerWessels 

 

Woensdag 2 november 09.00 – 10.00 uur 
Thema: Winnen met Biodiversiteit – Hoe financieren we de verandering? 

Hoe maak je impact? Wat maakt de business case voor een duurzaam commercieel verdienmodel en succes?  

Paneldiscussie geleid door Sophie van Hoytema en side kick Lars van der Meulenmet o.a.: 

 • HWBP - Erik Wagener, Directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma  
 • PGGM - Chris Limbach, Managing Director Investments & Head of CSR  
 • ASN - Karin van Dijk, Fundmanager ASN Biodiversiteitsfonds 
 • RVO - Caroline van Leenders, Manager Sustainable Development RVO  


Vrijdag 4 november 12.00 – 14.00 uur 
Thema: Winnen met Biodiversiteit – Wat is de kracht van de keten? 

Hoe creëren we nieuwe kansen? Hoe ziet de toekomst eruit waar we allemaal naartoe willen?
Hoe kunnen we op een a
ndere manier samenwerken in de keten. Hoe vergroten we het draagvlak?
 

Lezing en paneldiscussie geleid door Sophie vanHoytema en side kick Didi te GussinkloOhmann met o.a.:  

 • Universiteit Utrecht - Prof. Dr. Jacqueline Cramer 
 • Turntoo - Sabine Rau-Oberhuber, Co-Founder 
 • Jonge Klimaatbeweging - EsinErdogan 
 • VolkerWessels – Cees de Wijs, CEO VolkerWessels Infrastructuur/lid RvB VolkerWessels 

 

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd en wil jij graag aanwezig zijn bij een of meerdere sessies?
Schrijf je dan nu in via onderstaande button!

Aanmelden panelsessies