Zoeken

Van Hattum en Blankevoort renoveert eerste brug in Amsterdam met geopolymeerbeton

De renovatie van de monumentale Galgenveldbrug in Amsterdam is afgerond. Bij renovatie is geopolymeerbeton gebruikt voor de nieuwe tussenpijlers, en is zoveel mogelijk bestaand materiaal hergebruikt. De werkzaamheden aan de brug zijn onderdeel van de Raamovereenkomst Groot Onderhoud Amsterdam.

MicrosoftTeams-image (5).png

Over de renovatie

De bestaande onderbouw van de Galgenveldbrug had dermate ernstige constructieve schades dat de pijlers vervangen moesten worden. Vanwege het monumentale karakter van de brug is de vormgeving van de nieuwe pijlers identiek aan de oude pijlers. Voor de nieuwe pijlers is geopolymeerbeton gebruikt. Niet alle delen van de brug zijn vernieuwd; de funderingen onder water zijn nog goed en ook de brugdekken zijn hergebruikt. De drie brugdekken zijn bij aanvang van de renovatie gedemonteerd en op transport gezet voor levensduurverlengend onderhoud. Er is een duurzame keuze gemaakt om de brugdekken te renoveren en te hergebruiken. Zo wordt het gebruik van nieuwe grondstoffen tot een minimum beperkt.

Emissievrij 2030 beeldmerk_RGB.jpg

50% minder CO2-uitstoot

Geopolymeerbeton is een duurzaam alternatief voor traditioneel beton. Het beton bevat geen cement. Cement is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer zeven procent van de CO2-uitstoot. Geopolymeerbeton heeft een uitstoot die vijftig procent lager is . Het toepassen van geopolymeerbeton sluit aan bij de doelstelling van het VolkerWessels om in 2030 emissievrij te bouwen.

Meer over emissievrij2030

Nog geen regelgeving voor constructieve toepassing

Aangezien er in Nederland nog geen regelgeving is voor geopolymeerbeton in constructieve toepassingen , konden we niet zomaar geopolymeerbeton gebruiken. Hier moest de gelijkwaardigheid van geopolymeerbeton aangetoond worden op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In het voortraject is daarom intensief overleg geweest met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal en Sqape, de leverancier van de geopolymeertechnologie. De omgevingsvergunning is uiteindelijk, onder de voorwaarde van monitoring, voor vijf jaar, verleend. In deze periode zal elk jaar een aantal kubussen worden beproefd om de mechanische eigenschappen te monitoren. Verder zal er jaarlijks een visuele inspectie uitgevoerd worden en zijn er sensoren in het geopolymeerbeton gestort die de wapeningspotentiaal meten. Dankzij de duurzaamheidsambitie van de Gemeente Amsterdam en het vertrouwen in de deskundige inbreng van de omgevingsdienst Noordzeekanaal, Jansen beton en bindmiddelleverancier Sqape onder leiding van Van Hattum en Blankevoort, kunnen voetgangers weer jarenlang gebruikmaken van een duurzaam gerenoveerde Galgenveldbrug.

Over de Galgenveldbrug

De brug is ontworpen door architect Arthur Staal en werd in de periode van 1972 tot 1975 aangelegd. De brug verbindt de Tolhuistuin met de Badhuiskade, tot 2003 het domein van Koninklijke Shell en overspant het Buiksloterkanaal. Arthur Staal ontwierp ook de voormalige kantine van het Koninklijke Shell Laboratorium Amsterdam, dit wordt tegenwoordig gebruikt als culturele ontmoetingsplaats, beter bekend als Paviljoen Tolhuistuin. De brug kreeg naar aanleiding van de overdracht van het Shellterrein aan de gemeente een nieuwe naam; Galgenveldbrug. Dat laatste is een verwijzing naar het galgenveld van Amsterdam dat hier in de middeleeuwen lag. Zowel de Galgenveldbrug als Paviljoen Tolhuistuin zijn sinds begin 2022 een gemeentelijk monument.

Over de raamovereenkomst Groot Onderhoud Amsterdam

Kilometers kademuren en een veelvoud aan bruggen maken duidelijk dat Amsterdam van oudsher verbonden is met het water. Gemeente Amsterdam zet in op het veilig en bereikbaar houden van de stad en heeft daarvoor een Raamovereenkomst Groot Onderhoud (ROGO) Civiele Constructies op de markt gebracht. Binnen deze raamovereenkomst is o.a. Van Hattum en Blankevoort verantwoordelijk voor het onderhoud aan een deel de van bruggen. Inmiddels is een aantal bruggen al opgeleverden een aantal bruggen is momenteel in o nderhoud. Met elkaar zorgen we voor het veilig en bereikbaar houden van de stad Amsterdam.

Meer over ROGO