Zoeken

Klimaat- en biodiversiteitsweek 2022

Ieder jaar vindt de Nationale Klimaatweek plaats. Dit jaar van 31 oktober t/m 6 november 2022. Gedurende deze week slaan burgers, bedrijven en overheden uit het hele land de handen ineen om te laten zien wat er in Nederland moet gebeuren om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Ook VolkerWessels Infrastructuur sluit hierop aan door in dezelfde week een aantal kennissessies te organiseren rondom het thema klimaat en biodiversiteit.

fritsvandergronde.nl -2600.jpg

In de maatschappelijke discussie is het vaak lastig om biodiversiteit te concretiseren. Maar zonder aandacht voor biodiversiteit kunnen wij als maatschappij en als sector onze klimaatdoelen niet realiseren. Met de Klimaat- en Biodiversiteitsweek van VolkerWessels Infrastructuur willen wij biodiversiteit een duidelijke plek geven binnen het klimaatbeleid in de infrasector en met elkaar concrete acties definiëren die direct leiden tot het vergroten van de biodiversiteit.

Klimaat & Biodiversiteit

VolkerWessels heeft recent de ambitie uitgesproken om in 2030 volledig emissievrij te zijn, waarmee we aansluiten bij de klimaatdoelstellingen van Parijs. Voor een groot deel kunnen en gaan we dat zelf realiseren, maar voor het overige deel hebben we ook anderen nodig. De ambities reiken echter verder dan het reduceren van emissies en omvat ook biodiversiteit, een thema dat nauw verbonden is met het klimaat. Een gezond en gebalanceerd ecosysteem heeft immers een positieve invloed op het klimaat. Door de natuur te beschermen en ecosystemen te herstellen, zorgen we ervoor dat zij minder kwetsbaar zijn en meer weerstand kunnen bieden. Tegelijkertijd tast klimaatverandering het ecosysteem in negatieve zin aan: natuur verdwijnt. 

Met een themaweek die volledig in het teken staat van klimaat en biodiversiteit, wil VolkerWessels Infrastructuur een boost geven klimaat- en biodiversiteitsmaatregelen die snel in de praktijk kunnen worden gebracht. In een serie inspirerende sessies wordt het thema van verschillende kanten belicht. 

Benieuwd naar een impressie van deze week? Zie onderstaande video! 

Alle sessies zijn hier terug te vinden of via onderstaande buttons. 

Maandag 31 oktober: Winnen met biodiversiteit - Waar gaan we mee aan de slag?

Panelsessie geleid door Sophie van Hoytema en side kick Christine Wortmann met gastsprekers:  ​

 • Naturalis – Prof. Dr. Koos Biesmeijer, Wetenschappelijk Directeur ​
 • Impact Economy Foundation/BNR Koplopers – Werner Schouten, Directeur ​
 • KWS – Max Moerke, Operationeel Directeur ​
 • VolkerWessels – Cees de Wijs, CEO VolkerWessels Infrastructuur/lid RvB VolkerWessels ​
Bekijk hier de panelsessie: Winnen met biodiversiteit - Waar gaan we mee aan de…

Woensdag 2 november: Winnen met biodiversiteit - Hoe financieren we de verandering?

Panelsessie geleid door Sophie van Hoytema en side kick Lars van der Meulen (directeur CSR VolkerWessels) met gastsprekers: ​

 • HWBP - Erik Wagener, Directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma ​
 • PGGM - Chris Limbach, Managing Director Investments & Head of CSR ​
 • ASN - Karin van Dijk, Fundmanager ASN Biodiversiteitsfonds​
 • RVO - Caroline van Leenders, Manager Sustainable Development RVO ​
Bekijk hier de panelsessie: Winnen met biodiversiteit - Hoe financieren we de v…

Vrijdag 4 november: Winnen met biodiversiteit - Wat is de kracht van de keten?

Lezing en panelsessie geleid door Sophie van Hoytema en side kick Lars van der Meulen (CSR VolkerWessels) met o.a.: ​

 • Universiteit Utrecht - Prof. Dr. Jacqueline Cramer​
 • Turntoo - Sabine Rau-Oberhuber, Co-Founder ​
 • Jonge Klimaatbeweging - Esin Erdogan​
 • VolkerWessels Infrastructuur – Didi te Gussinklo Ohmann, directeur VolkerWessels Infrastructuur
Bekijk hier de panelsessie: Winnen met biodiversiteit - Wat is de kracht van de…

Emissievrij 2030

Onze ambitie is om in 2030 volledig emissievrij te werken. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat en committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. Maar dit lukt ons niet alleen. Want om volledig emissievrij te werken zijn we als VolkerWessels Infrastructuur deels afhankelijk van anderen. Hoe we dit doel behalen, waar we nu staan als VolkerWessels Infrastructuur en wat onze exacte doelstellingen zijn voor een emissievrij 2030 zie je in onderstaande infographic. Op die manier laten wij ieder kwartaal zien hoe we van onze ambitie werkelijkheid maken.

Meer weten over onze duurzaamheidsstrategie en ambities? Je leest het allemaal op onze duurzaamheidspagina

VolkerWessels_infographic_emissievrij2030.jpg