Zoeken
00_IJboulevard_overview_VenhoevenCS.jpg

IJboulevard: ondergrondse fietsenstalling en wandelgebied

In het IJ bouwt Van Hattum en Blankevoort in opdracht van gemeente Amsterdam onder water een fietsenstalling met plek voor 4.000 fietsen. De bouw start in het voorjaar van 2021. Bovenop de stalling komt een 6.000 vierkante meter groot verblijfsgebied: de IJboulevard. De huidige drijvende fietsenstalling en dekschuiten gaan weg. Daardoor is er straks vrij zicht op het IJ.

Waterbouwkundig project

IJboulevard is een waterbouwkundig project wat Van Hattum en Blankevoort op het lijf is geschreven; een civiele constructie voor de fietsenstalling die op een externe locatie wordt voorgebouwd en over het water wordt getransporteerd naar de projectlocatie. Hier wordt in het water voor de fietsenstalling een vrijstaande aanvaarbescherming gerealiseerd, die de bestaande kade en de fietsenstalling beschermt tegen eventuele aanvaringen van het scheepvaartverkeer op het IJ. De fietsenstalling wordt voorzien van een verlaagd plafond en technische installaties. Door middel van deze wayfinding wordt het mogelijk om snel je fiets te kunnen parkeren en trein op tijd te kunnen halen op het station. In dit project zetten we onze ruime ervaring in die we hebben opgebouwd met ondergronds (fiets)parkeren.

De voetganger centraal

Eén van de belangrijke ambities is meer ruimte voor de voetganger. Aangezien trottoirs voor meerdere functies gebruikt worden en de drukte in de stad toeneemt, is ruimte voor voetgangers niet vanzelfsprekend. De ondergrondse stalling is ontworpen als verlengstuk van de openbare ruimte. Extra ruime trapgaten met grote glasoppervlakten geven vanaf de boulevard al zicht op de lichte en uitnodigende stalling.

Extra ruimte

Met enkele ingrepen in het constructieve ontwerp, is meer ruimte gecreëerd dan was gevraagd. Deze ruimte wordt benut voor een betere doorstroming en meer overzicht. Er komen 2 hoofdentrees naar de stalling voor voetgangers en fietsers. De entreezone is verruimd in oppervlakte en heeft een extra hoog plafond gekregen. De ruime en kolomvrije opzet van de stalling, in combinatie met royaal daglicht en goede zichtbaarheid en centrale positie van de beheerder, geven de bezoeker op elk moment van de dag een veilig gevoel.

Duurzaam

Het plan voor IJboulevard is een integraal ontwerp: toekomstbestendig, klimaatadaptief en natuurinclusief. Met aandacht voor een zo laag mogelijk energieverbruik en gebouwd met zo weinig mogelijk materialen. Daarbij zijn de gekozen materialen duurzaam en zo veel mogelijk recyclebaar. Het ‘low tech’ installatieconcept vormt ook een integraal onderdeel van het ontwerp. Het IJ is een waardevol ecosysteem. Om de stroming van de natuur zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk te bevorderen zijn verschillende natuurinclusieve maatregelen opgenomen.

Partners

Voor de tender van project IJboulevard is samengewerkt met VolkerWessels-ondernemingen Volker Staal en Funderingen (VSF) en VolkerWessels Infra Competence Centre (VWICC). Andere VolkerWessels-partijen die hierin participeren zijn: Homij Technische Installaties en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek. De vormgeving is door architectenbureau VenhoevenCS verzorgd en Royal HaskoningDHV heeft bijgedragen aan het ontwerp van de aanvaarbescherming.