Zoeken

Markermeerdijken

Tijdens de landelijke tweede toetsronde in 2006 is ruim 33 kilometer Markermeerdijken Hoorn - Amsterdam afgekeurd. De stabiliteit van de dijken is onvoldoende en op bepaalde locaties zijn de dijken niet hoog genoeg. Om deze reden versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen met alliantie partners Boskalis en VolkerWessels en de omgeving 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam.

De dijk moet na de versterking weer voor 50 jaar veilig zijn. De markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders en 25 miljard euro aan economische waarden. Tevens is de dijk cultuurhistorisch erfgoed en provinciaal monument. Volker InfraDesign ontwerpt binnen de alliantie de nieuwe kunstwerken, de aansluitingen bij bestaande kunstwerken en de constructieve dijkversterking.