Zoeken
Waterschap_klimaatweek

VolkerWessels Infrastructuur organiseert Klimaatweek 2023

Wie is er niet bezig met het klimaat? We worden er, zeker de afgelopen periode, dagelijks mee geconfronteerd. Oktober was zowel de natste maand maar ook één van de warmste sinds 1906. VolkerWessels neemt haar verantwoordelijkheid voor het klimaat met de ambitie in 2030 volledig emissievrij te werken. Om hier extra aandacht voor te vragen heeft de Divisie Infrastructuur de week van 27 november tot en met 1 december uitgeroepen tot de VolkerWessels Infra Klimaatweek 2023. Een week waarin wij met diverse activiteiten pragmatisch en oplossingsgericht aandacht besteden aan klimaatverandering en de impact hiervan op de infrasector. Het hoofdthema van dit jaar is Impact van water, maar er komen ook andere thema’s aan bod die een belangrijke bijdrage leveren aan onze ambitie emissievrij 2030.

Emissievrij 2030

VolkerWessels heeft de ambitie  om in 2030 volledig emissievrij te werken. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat en committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. Voor een groot deel kunnen en gaan we dat zelf realiseren, maar voor het overige deel hebben we ook anderen nodig. We werken met een doelstelling van 70% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 2019. Hier laten we ons op afrekenen. Daarmee halen we ons 'fair share' op basis van de zogenaamde 'science-based targets'-methodiek. We nemen hiervoor maatregelen zoals het verduurzamen van ons wagenpark en onze kantoorlocaties, het investeren in emissievrij materieel en het gebruikmaken van bouwlogistieke hubs.

Daarnaast hebben we als VolkerWessels Infrastructuur een aanvullend duurzaamheidsbeleid om te zorgen dat wij aan de emissiedoelstellingen voldoen. Hierin wordt toegelicht wat de ambitie is, wat (kwantitatief) de belangrijkste doelstellingen zijn en staat een onderbouwing in cijfers, maatregelen en verantwoordelijken van hoe die doelstellingen te behalen. 

 

Klik hier voor de infographics van VolkerWessels Infrastructuur

VolkerWessels Infra Klimaatweek 2023 

Met een themaweek die volledig in het teken staat van het klimaat wil VolkerWessels aandacht vragen voor de klimaatverandering en de impact op de infrasector. Dat doen wij onder andere door activiteiten te organiseren voor interne en externe stakeholders. Zo worden er diverse webinars georganiseerd voor VolkerWessels' medewerkers en vinden er activiteiten plaats voor externe stakeholders. 

Onderwerpen die o.a. aan bod komen: 

  • Richtlijnen Biodiversiteit binnen VolkerWessels 
  • Materialenpaspoort: hoe passen we dit toe binnen onze organisatie?
  • Wat kan ons digitalisatieprogramma NEXT betekenen voor o.a. CSR-registratie?
  • Uitdagingen, kansen en meerwaarde van duurzame toepassingen in de rioolwaterzuiveringsprojecten
  • Een emissieloze bouwplaats; wat houdt dit in?

Praat mee met Thomas Rau over duurzaamheid en waterkwaliteit 

Thomas RAU is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Hij levert al jaren een grote bijdrage aan de discussie over duurzaamheid en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur. Tijdens onze Klimaatweek organiseren onze collega's van Van Hattum en Blankevoort een bijeenkomst waarin zij aan de hand van praktijkvoorbeelden in gesprek gaan over klimaatverandering en de impact hiervan op de infrasector.

De onderwerpen die zij bespreken zijn:

  • Circulair ontwerpen van rioolwaterzuiveringen
  • Kaderrichtlijnen water
  • Emissiearme bouwplaats: casus rioolwaterzuivering Echten
  • Toepassing geopolymeerbeton: casus rioolwaterzuivering Olst en gemalen Zuid

Wil jij ook meepraten met Thomas Rau? En ben je werkzaam bij een hoogheemraadschap, waterzuivering of ben je anderszins verantwoordelijk voor waterkwaliteit? Op 30 november vindt de themabijeenkomst Duurzaamheid en Waterkwaliteit plaats. Aanmelden kan via collega Inge van Eijk -Stox: ivaneijk@vhbinfra.nl