Zoeken

Projecten

VolkerWessels Infrastructuur richt zich op nieuwbouw, onderhoud en renovatie van spoor-, weg-, en waterinfrastructuur. Zo ontwerpen, bouwen en onderhouden we onder andere spoor, wegen en (lucht)sluizen. We realiseren dijkversterkingen en waterbergings-gebieden. Daarnaast renoveren en vernieuwen we bruggen, tunnels en verkeersmanagement systemen. Dit doen we in samenwerkingscombinaties, waarbij iedere onderneming binnen VolkerWessels Infrastructuur vanuit specialisme een bijdrage levert, terwijl integraliteit en systeemintegratie wordt geborgd.

Filter op
Expertise
Thema
Status